STRESSCOACHING

Stresscoaching herunder stressrådgivning og vejledning er for dig som normalt er psykisk sund, men er blevet for stresset til at kunne fungere optimalt. Der tages udgangspunkt i den enkeltes situation. Sammen arbejder vi på, at du som stresset får mere overskud både fysisk og psykisk og derved kommer mere i balance, så du kan få et så velfungerende liv som muligt. Du vil komme til at arbejde med stresshåndtering på en ny måde og lære dine stresssymptomer at kende.

Stresscoaching kan både anvendes forebyggende, hvor formålet er at undgå at blive stresset, og når stressen allerede er opstået. I stresscoaching bliver du præsenteret for en række forskellige værktøjer til at forebygge, reducere eller fjerne din stress alt afhængigt af den situation, du står i.

Som udgangspunkt foregår samtalerne fysisk, men det er også muligt at afholde samtalerne vha. Skype, Facetime eller telefon.

Vi anbefaler et sammenhængende stresscoachingforløb. Det er vores erfaring, at det giver størst udbytte at committe sig til et helt forløb, når det drejer sig om stress. Et stresscoachingforløb strækker sig over 2½ – 3½ mdr. svarende til 7 samtaler á ca. 1 times varighed.

Ved andre ønsker kontakt os og forhør nærmere.

Stresscoaching er vejledende samtaler og ikke terapi.

Hvad kan vi hjælpe dig med?