PERSONLIG PLANLÆGNING

Uhensigtsmæssig planlægning kan ofte være starten på begyndende stress. I personlig planlægning arbejdes der med enkle, men konkrete værktøjer til at skabe overblik og til at planlægge din hverdag, så du får lavet de rigtige ting på det rigtige tidspunkt på arbejdet og i dit privatliv. Du får inspiration og redskaber til at skabe overblik over hverdagens mange krav i forhold til korttidsplanlægning og langtidsplanlægning, så du bliver bedre til at vurdere omfanget af de opgaver, du måtte stå overfor.

Personlig planlægning kan laves som et individuelt forløb eller gruppeforløb. Ved gruppeforløb opnås ofte en dynamik deltagerne imellem som kan være givtigt for den enkelte deltager. Kontakt Prioriter for nærmere info.

Du skal være parat til at gøre op med dine planlægningsvaner og se tingene på en ny måde.

Hvad kan vi hjælpe dig med?