COACHING

Udgangspunktet for samtalen er en udfordring, en problemstilling eller et tema du ønsker belyst på en ny måde. Du vil blive udfordret på dine egne mål, idealer, ideer, normer, værdier og holdninger.

Coaching er en proces, hvor vi arbejder med at finde og genfinde de ressourcer og kompetencer, du besidder bevidst eller ubevidst, for at fjerne begrænsninger og hæmmende overbevisninger i din hverdag – hvad enten det er som privatperson eller på dit arbejde. Du vil gennem målrettede spørgsmål og dialog opnå en øget bevidsthed om dig selv og de valg, du står i, hvilket åbner op for nye tanker, handlemåder, ideér og løsninger.

Stort set alle emner egner sig, og intet er for småt, da selv en lille ændring eller justering i hverdagen kan have stor betydning for dig. Eksempler på temaer eller problemstillinger kunne fx være:

 • Problemer med venner, familie og andre personer.
 • Utilfredshed med arbejdet.
 • Følelse af stagnation, tomhed, frustration, vrede, energiforladthed, frygt, ensomhed, bitterhed, irritation.
 • Konfliktfulde relationer til kollega eller leder.
 • Ønske om nye udfordringer, mere styrke, overblik, flere kompetencer.
 • Behov for inspiration og udvikling.
 • Tackling af specifikke situationer.
 • Overvejelser vedr. hvad man virkelig vil med livet eller karrieren.
 • Ændring af gamle rutiner, mønstre og vaner.
 • Personlige mål – fx rygestop.
 • Kunne sige fra.
 • Prioritering.
 • Handleplaner.
 • Nytænkning.
 • Udnyttelse af potentiale.
 • Fastsættelse af mål.
 • Opnåelse af mål

Som udgangspunkt foregår samtalerne fysisk, men det er også muligt at afholde samtalerne vha. Skype, Facetime eller telefon.

En samtale varer 1-1½ time afhængig af temaet. Antallet af samtaler, der er behov for, er individuelt, men 1-3 samtaler giver ofte et godt resultat. Det er vores erfaring, at det giver størst udbytte at committe sig til et vist antal gange, for at processen bliver fokuseret og fører til et bedre resultat. Ved andre ønsker kontakt os og forhør nærmere.

Hvad kan vi hjælpe dig med?